Q05
  Rozszczep kręgosłupa

  Obejmuje: przepuklina oponowa (rdzenia kręgowego) zawierająca płyn mózgowo-rdzeniowy, przepuklina oponowa (rdzenia kręgowego), przepuklina oponowo-rdzeniowa, przepuklina rdzeniowa, przepuklina rdzeniowo-oponowa, rozszczep kręgosłupa, rozszczep kręgosłupa (otwarty) (torbielowaty), przepuklina jamista rdzenia kręgowego. Nie obejmuje: zespół Arnolda-Chiariego (Q07.0), utajony rozszczep kręgosłupa (Q76.0)
  Q05.0
  Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
  Q05.1
  Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem

  Rozszczep kręgosłupa: grzbietowy ze współistniejącym wodogłowiem, piersiowo-lędźwiowy ze współistniejącym wodogłowiem

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q05.2
  Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem

  Rozszczep kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q05.3
  Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem
  Q05.4
  Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem
  Q05.5
  Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia
  Q05.6
  Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia

  Rozszczep kręgosłupa: grzbietowy, piersiowo-lędźwiowy

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q05.7
  Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia

  Rozszczep kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q05.8
  Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia
  Q05.9
  Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się