Baza ICD-10
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Inne wrodzone wady rozwojowe oka

Q15
Inne wrodzone wady rozwojowe oka

Q15.0
Jaskra wrodzona

Woloocze, jaskra noworodka, wodoocze, rogówka kulista wrodzona, rogówka olbrzymia, wielkoocze w jaskrze wrodzonej, rogówka olbrzymia z jaskrą

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q15.8
Inne określone wady rozwojowe oka
Q15.9
Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreślona

Wada wrodzona, wrodzone zniekształcenie

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się