Q27
  Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego

  Q27.0
  Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej

  Pojedyncza tętnica pępkowa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q27.1
  Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej
  Q27.2
  Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej

  Wrodzona wada rozwojowa tętnicy nerkowej BNO, mnogie tętnice nerkowe

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q27.3
  Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych

  Tętniak tętniczo-żylny

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q27.4
  Wrodzone rozszerzenie żył
  Q27.8
  Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego

  Tętnica podobojczykowa błądząca, brak, zarośnięcie, wrodzony tętniak (obwodowy), wrodzone zwężenie tętnicy, wrodzony żylak, tętnica podobojczykowa błądząca, brak, zarośnięcie, wrodzony tętniak (obwodowy), wrodzone zwężenie tętnicy, wrodzony żylak

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q27.9
  Wrodzona wada obwodowego układu naczyniowego, nieokreślona

  Wada tętnicy lub żyły BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się