Baza ICD-10
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego

Q27
Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego

Q27.0
Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej

Pojedyncza tętnica pępkowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q27.1
Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej
Q27.2
Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej

Wrodzona wada rozwojowa tętnicy nerkowej BNO, mnogie tętnice nerkowe

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q27.3
Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych

Tętniak tętniczo-żylny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q27.4
Wrodzone rozszerzenie żył
Q27.8
Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego

Tętnica podobojczykowa błądząca, brak, zarośnięcie, wrodzony tętniak (obwodowy), wrodzone zwężenie tętnicy, wrodzony żylak, tętnica podobojczykowa błądząca, brak, zarośnięcie, wrodzony tętniak (obwodowy), wrodzone zwężenie tętnicy, wrodzony żylak

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Q27.9
Wrodzona wada obwodowego układu naczyniowego, nieokreślona

Wada tętnicy lub żyły BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się