Q75
  Inne wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy

  Q75.0
  Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych

  Czaszka stożkowata, niecałkowity zrost kości czaszki, czaszka wieżowata, czaszka trójkątna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q75.1
  Dyzostoza czaszkowo-twarzowa

  Choroba Crouzona

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q75.2
  Szerokie rozstawienie oczodołów
  Q75.3
  Wielkogłowie
  Q75.4
  Dyzostoza żuchwowo-twarzowa

  Zespół: Franceschettiego, Treachera-Collinsa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q75.5
  Dyzostoza oczno-żuchwowa
  Q75.8
  Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy

  Wrodzony brak kości czaszki, wrodzone zniekształcenie kości czoła, wgłębienie w kości potylicznej spowodowane przez kręg szyjny

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q75.9
  Wrodzona wada rozwojowa kości twarzy i czaszki, nieokreślona

  Wrodzona wada: kości twarzy BNO, czaszki nieokreślona BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się