Q38
  Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i gardła

  Q38.0
  Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej

  Wrodzona: szczelina wargi, wada rozwojowa wargi BNO, zespół Van der Woudego. Nie obejmuje: rozszczep wargi (Q36.-), z rozszczepem podniebienia (Q37.-), duża warga (Q18.6) mała warga (Q18.7)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q38.1
  Przyrośnięcie języka

  skrócenie wędzidełka języka

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q38.2
  Język olbrzymi
  Q38.3
  Inne wrodzone wady rozwojowe języka

  Brak języka, język rozszczepiony, wrodzone: przyrośnięcie języka, szczelina języka, wada rozwojowa BNO języka, Hypoglossia, niedorozwój języka, język mały

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q38.4
  Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych

  Brak gruczołu lub przewódu ślinowego, dodatkowy gruczoł lub przewód ślinowy, zarośnięcie gruczołu lub przewódu ślinowego, wrodzona przetoka gruczołu ślinowego

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q38.5
  Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej

  Brak języczka podniebienia, wrodzona wada rozwojowa podniebienia BNO, podniebienie gotyckie (wysoko wysklepione). Nie obejmuje: rozszczep podniebienia (Q35.-), z rozszczepem wargi (Q37.-)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q38.6
  Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej

  Wrodzona wada rozwojowa jamy ustnej BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q38.7
  Kieszonka gardłowa

  Uchyłek gardła

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Q38.8
  Inne wrodzone wady rozwojowe gardła

  Wrodzona wada rozwojowa gardła BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się