S73
  Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra

  S73.0
  Zwichnięcie stawu biodrowego
  S73.1
  Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S73

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S73

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się