S43
  Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej

  S43.0
  Zwichnięcie stawu ramiennego

  Staw barkowy

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S43.1
  Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
  S43.2
  Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
  S43.3
  Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej

  Zwichnięcie obręczy barkowej BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S43.4
  Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego

  Więzadło kruczo-ramienne, stożek ścięgnisty barku (torebka)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S43.5
  Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego

  Więzadło barkowo-obojczykowe

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S43.6
  Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego
  S43.7
  Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej

  Skręcenie i naderwanie obręczy barkowej BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S43

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S43

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się