S52
  Złamanie przedramienia

  S52.0
  Złamanie nasady bliższej kości łokciowej

  Wyrostek dziobiasty, łokieć BNO, złamanie Monteggii, wyrostek łokciowy, nasada bliższa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S52.1
  Złamanie nasady bliższej kości promieniowej

  Głowa, szyjka, nasada bliższa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S52.2
  Złamanie trzonu kości łokciowej
  S52.3
  Złamanie trzonu kości promieniowej
  S52.4
  Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej
  S52.5
  Złamanie nasady dalszej kości promieniowej

  Złamanie Collesa, złamanie Smitha

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S52.6
  Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
  S52.7
  Liczne złamania przedramienia
  S52.8
  Złamanie innych części przedramienia

  Nasada dalsza kości łokciowej, głowa kości łokciowej

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S52.9
  Złamanie przedramienia, część nieokreślona

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S52

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S52

  Postać:
  • kaps. twarde
  • krople doustne
  Dawka:
  • 50 mg
  • 100 mg/ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się