S17
  Uraz zmiażdżeniowy szyi

  S17.0
  Uraz zmiażdżeniowy krtani i tchawicy
  S17.8
  Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi
  S17.9
  Uraz zmiażdżeniowy szyi, część nieokreślona

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S17

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S17

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się