S15
  Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi

  S15.0
  Uraz tętnicy szyjnej

  Tętnica szyjna (wspólna) (zewnętrzna) (wewnętrzna)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S15.1
  Uraz tętnicy kręgowej
  S15.2
  Uraz żyły szyjnej zewnętrznej
  S15.3
  Uraz żyły szyjnej wewnętrznej
  S15.7
  Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie szyi
  S15.8
  Uraz innych naczyń krwionośnych w obrębie szyi
  S15.9
  Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego w obrębie szyi

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S15

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S15

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się