S75
  Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda

  Nie obejmuje: tętnica podkolanowa (S85.0)
  S75.0
  Uraz tętnicy udowej
  S75.1
  Uraz żyły udowej na poziomie biodra i uda
  S75.2
  Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie biodra i uda
  S75.7
  Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
  S75.8
  Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
  S75.9
  Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie biodra i uda

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S75

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S75

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się