Baza ICD-10
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej

S27
Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej

S27.0
Urazowa odma opłucnowa
S27.1
Urazowy krwotok do jamy opłucnowej
S27.2
Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej
S27.3
Inne urazy płuca
S27.4
Uraz oskrzela
S27.5
Uraz tchawicy piersiowej
S27.6
Uraz opłucnej
S27.7
Liczne urazy narządów klatki piersiowej
S27.8
Uraz innych określonych narządów klatki piersiowej

Przepona, przewód piersiowy, przełyk (odcinek piersiowy), grasica

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
S27.9
Uraz nieokreślonego narządu klatki piersiowej

Poradniki

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu ICD-10 S27

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu ICD-10 S27

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się