S70
  Powierzchowny uraz biodra i uda

  S70.0
  Stłuczenie biodra
  S70.1
  Stłuczenie uda
  S70.7
  Liczne powierzchowne urazy biodra i uda
  S70.8
  Inne powierzchowne urazy biodra i uda
  S70.9
  Powierzchowny uraz biodra i uda, nieokreślony

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S70

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S70

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się