S99
  Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy

  S99.7
  Liczne urazy stawu skokowego i stopy

  Urazy djące się zaklasyfikować do więcej niż jednej kategorii S90-S98

  Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S90–S98

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S99.8
  Inne określone urazy stawu skokowego i stopy
  S99.9
  Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się