S89
  Inne i nieokreślone urazy podudzia

  S89.7
  Liczne urazy podudzia

  Urazy dające się zaklasyfikować do więcej niż jednej kategorii S80-S88

  Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S80–S88

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S89.8
  Inne określone urazy podudzia
  S89.9
  Nieokreślony uraz podudzia

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S89

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S89

  Postać:
  • syrop [smak bananowy]
  • syrop [smak truskawkowy]
  • syrop
  Dawka: 114 mg/5 ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się