S39
  Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

  S39.0
  Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
  S39.6
  Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy
  S39.7
  Inne liczne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

  Urazy, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii S30–S39.6

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  S39.8
  Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
  S39.9
  Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu S39

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu S39

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się