Baza ICD-10
Urazy obejmujące liczne okolice ciała
Zatrucie innymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych

T37
Zatrucie innymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych

T37.0
Zatrucie sulfonamidami
T37.1
Zatrucie lekami przeciwprątkowymi
T37.2
Zatrucie lekami przeciwmalarycznymi i lekami działającymi na inne pierwotniaki występujące we krwi
T37.3
Zatrucie innymi lekami przeciwpierwotniakowymi
T37.4
Zatrucie lekami przeciw robakom
T37.5
Zatrucie lekami przeciwwirusowymi
T37.8
Zatrucie innymi określonymi lekami stosowanymi ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych

Zatrucie pochodnymi hydroksychinoliny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
T37.9
Zatrucie lekiem stosowanym ogólnoustrojowo w chorobach zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślonym

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się