T84
  Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

  T84.0
  Mechaniczne powikłanie wewnętrznej protezy stawu

  Stany wymienione w T82.0 dotyczące protezy stawów

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T84.1
  Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora kości kończyny

  Stany wymienione w T82.0 spowodowane stabilizatorami wewnętrznymi kości kończyny

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T84.2
  Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora innych kości

  Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące wewnętrznego stabilizatora innych kości

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T84.3
  Mechaniczne powikłanie innych urządzeń kostnych, implantów i przeszczepów

  Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące: przeszczepu kości, elektronicznego stymulatora wzrostu kości

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T84.4
  Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, implantów i przeszczepów

  Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące przeszczepu mięśnia i ścięgna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T84.5
  Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrzną protezą stawu
  T84.6
  Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrznym stabilizatorem [w dowolnej lokalizacji]
  T84.7
  Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi wewnętrznymi urządzeniami ortopedycznymi, implantami i przeszczepami
  T84.8
  Inne powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
  T84.9
  Nieokreślone powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się