Baza ICD-10
Urazy obejmujące liczne okolice ciała
Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

T84
Powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

T84.0
Mechaniczne powikłanie wewnętrznej protezy stawu

Stany wymienione w T82.0 dotyczące protezy stawów

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
T84.1
Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora kości kończyny

Stany wymienione w T82.0 spowodowane stabilizatorami wewnętrznymi kości kończyny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
T84.2
Mechaniczne powikłanie wewnętrznego stabilizatora innych kości

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące wewnętrznego stabilizatora innych kości

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
T84.3
Mechaniczne powikłanie innych urządzeń kostnych, implantów i przeszczepów

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące: przeszczepu kości, elektronicznego stymulatora wzrostu kości

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
T84.4
Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, implantów i przeszczepów

Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące przeszczepu mięśnia i ścięgna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
T84.5
Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrzną protezą stawu
T84.6
Zakażenie i odczyn zapalny związany z wewnętrznym stabilizatorem [w dowolnej lokalizacji]
T84.7
Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi wewnętrznymi urządzeniami ortopedycznymi, implantami i przeszczepami
T84.8
Inne powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych
T84.9
Nieokreślone powikłania wewnętrznych protez, implantów i przeszczepów ortopedycznych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się