T82
  Powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych

  T82.0
  Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca

  Uszkodzenie (mechaniczne), przemieszczenie, przeciekanie, nieprawidłowe ułożenie, zwężenie (mechaniczne), przebicie, wypadanie

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T82.1
  Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia wspomagającego pracę serca

  Stany wymienione w T82.0 dotyczące: elektrody, generatora impulsów

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T82.2
  Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek

  Stany wymienione w T82.0 dotyczące bypassu tętnicy wieńcowej i przeszczepu zastawki

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T82.3
  Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych

  Stany wymienione w T82.0 dotyczące: przeszczepu protezy tętnicy głównej (rozdwojenia), przeszczepu (bypass) tętnicy (szyjnej) (udowej)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T82.4
  Mechaniczne powikłanie cewnika do hemodializy

  Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące: cewnika dializacyjnego naczyniowego

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T82.5
  Mechaniczne powikłanie innych urządzeń i implantów sercowych i naczyniowych

  Stany wymienione w kategorii T82.0 dotyczące: wytworzonej chirurgicznie przetoki tętniczo-żylnej, wytworzonego chirurgicznie zespolenia tętniczo-żylnego, sztucznego serca, balona kontrapulsacyjnego, cewnika infuzyjnego, filtra o kształcie parasolki

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T82.6
  Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez protezę zastawki serca
  T82.7
  Zakażenie i odczyn zapalny spowodowane przez inne urządzenia, implanty i przeszczepy sercowe i naczyniowe
  T82.8
  Inne powikłania protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych

  Powikłanie, zator, zwłóknienie, krwotok, ból, zwężenie, zakrzepica

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T82.9
  Nieokreślone powikłanie protez, implantów i przeszczepów sercowych i naczyniowych

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się