T27
  Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych

  T27.0
  Oparzenie termiczne krtani i tchawicy
  T27.1
  Oparzenie termiczne obejmujące krtań i tchawicę wraz z płucami
  T27.2
  Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowych

  Jama klatki piersiowej

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  T27.3
  Oparzenie termiczne dróg oddechowych, część nieokreślona
  T27.4
  Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy
  T27.5
  Oparzenie chemiczne obejmujące krtań i tchawicę wraz z płucami
  T27.6
  Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowych
  T27.7
  Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, część nieokreślona

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu T27

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu T27

  Postać: tabl. powl.
  Dawka: 45 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się