T97
    Następstwa toksycznych skutków działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych

    Następstwa skutków toksycznych sklasyfikowanych w kategoriach T51–T65

    Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

    Zaloguj się