• Opis
  • Poradniki

Nowotwór złośliwy

C78
Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego

C78.0
Wtórny nowotwór złośliwy płuc
C78.1
Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia
C78.2
Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej

Złośliwy wysięk opłucnowy BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
C78.3
Złośliwy wysięk opłucnowy BNO
C78.4
Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C78.5
Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy
C78.6
Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej

Płyn w jamie brzusznej pochodzenia złośliwego BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
C78.7
Wtórny nowotwór złośliwy wątroby
C78.8
Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się