• Opis
  • Poradniki

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze

D47.1
Przewlekła choroba mieloproliferacyjna

Mielofibroza (z metaplazją szpikową), choroba mieloproliferacyjna, nieokreślona, mieloskleroza (megakariocytowa) z metaplazją szpikową

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się