Choroba krwi i układu krwiotwórczego

D64
Inne niedokrwistości

D64.0
Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna

Niedokrwistość syderoblastyczna niedobarwliwa sprzężona z płcią

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D64.1
Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
D64.2
Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana przez leki lub substancje toksyczne
D64.3
Inne niedokrwistości syderoblastyczne

Niedokrwistość syderoblastyczna: BNO, wrażliwa na pirydoksynę NGI

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D64.4
Wrodzona niedokrwistość dyzerytropoetyczna

(Wrodzona) niedokrwistość dyshematopoetyczna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D64.8
Inne określone niedokrwistości

Rzekoma białaczka dziecięca, Niedokrwistość leukoerytroblastyczna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D64.9
Niedokrwistość, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się