Choroba bakteryjna

B96.5
Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się