Choroba bakteryjna

B96.0
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Organizmy wywołujące zapalenie płuc i opłucnej [PPLO]

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się