B90.9
Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślonej

Następstwa gruźlicy BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się