U08
  Historia przebiegu COVID-19 u pacjenta

  U08.9
  Historia przebiegu COVID-19 u pacjenta, nieokreślona

  Ten opcjonalny kod jest stosowany w sytuacji, gdy pacjent chorował na COVID-19, jako choroby potwierdzonej lub prawdopodobnej, która wywiera wpływ na stan jego zdrowia, ale pacjent nie cierpi już na tę chorobę. Ten kod nie powinien być stosowany jako pierwotna przyczyna zgonu

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się