Z11
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych

  Z11.0
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych przewodu pokarmowego
  Z11.1
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku gruźlicy układu oddechowego
  Z11.2
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób bakteryjnych
  Z11.3
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zakażeń przenoszonych głównie drogą płciową
  Z11.4
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]
  Z11.5
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób wirusowych
  Z11.6
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób pierwotniakowych i robaczyc

  Nie obejmuje: choroba jelit spowodowana przez pierwotniaki (Z11.0)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z11.8
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku innych chorób zakaźnych i pasożytniczych

  Chlamydiozy. Riketsjozy. Spirochetozy. Grzybice

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z11.9
  Specjalne badanie przesiewowe w kierunku chorób zakaźnych i pasożytniczych, nieokreślonych

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się