Z36
  Przedporodowe badania przesiewowe

  Z36.0
  Badanie przesiewowe w kierunku anomalii chromosomowych

  Amniocenteza, Badanie próbki z łożyska (pobranej przez pochwę)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z36.1
  Badanie przesiewowe w kierunku podwyższonego poziomu alfafetoproteiny
  Z36.2
  Inne badania przesiewowe oparte na amniocentezie
  Z36.3
  Badanie przesiewowe w kierunku wad rozwojowych przy użyciu ultrasonografii i innych metod fizycznych
  Z36.4
  Badanie przesiewowe w kierunku opóźnienia wzrostu płodu przy użyciu ultradźwięków i innych metod fizycznych
  Z36.5
  Badanie przesiewowe w kierunku izoimmunizacji
  Z36.8
  Inne badania przesiewowe

  Badanie przesiewowe w kierunku hemoglobinopatii

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z36.9
  Badanie przesiewowe, nieokreślone

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się