Z55
  Problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem

  Z55.0
  Analfabetyzm i półanalfabetyzm
  Z55.1
  Niedostępność szkoły lub nieuczęszczanie do szkoły
  Z55.2
  Niezdane egzaminy
  Z55.3
  Brak postępów w szkole
  Z55.4
  Niedostosowanie edukacyjne i brak zgodności z nauczycielami i innymi uczniami
  Z55.8
  Inne problemy związane z wykształceniem i analfabetyzmem

  Nieadekwatne nauczanie

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z55.9
  Problemy związane z wykształceniem analfabetyzmem, nieokreślone

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się