Baza ICD-10
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych

Z50
Opieka obejmująca stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych

Z50.0
Rehabilitacja kardiologiczna
Z50.1
Inna fizykoterapia

Ćwiczenia lecznicze i zapobiegawcze

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Z50.2
Rehabilitacja alkoholików
Z50.3
Rehabilitacja uzależnionych od leków i środków psychoaktywnych
Z50.4
Psychoterapia niesklasyfikowana gdzie indziej
Z50.5
Ćwiczenia mowy
Z50.6
Ćwiczenia ortoptyczne
Z50.7
Terapia zajęciowa i rehabilitacja zawodowa niesklasyfikowana gdzie indziej
Z50.8
Opieka obejmująca zastosowanie innych zabiegów rehabilitacyjnych

Rehabilitacja tytoniowa, szkolenie w zakresie czynności życia codziennego [ADL], niesklasyfikowane gdzie indziej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Z50.9
Opieka obejmująca stosowanie nieokreślonych zabiegów rehabilitacyjnych

Rehabilitacja BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się