Z39
  Opieka i badanie poporodowe

  Z39.0
  Opieka i badanie bezpośrednio po porodzie

  Opieka i obserwacja przypadków niepowikłanych

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z39.1
  Opieka i badanie matki karmiącej

  Nadzór laktacji

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z39.2
  Rutynowa obserwacja po porodzie

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się