Z81
  Obciążenie rodzinne zaburzeniami umysłowymi i zaburzeniami zachowania

  Z81.0
  Obciążenie rodzinne upośledzeniem umysłowym

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach F70–F79

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z81.1
  Obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu

  Choroby sklasyfikowane w kategorii F10.–

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z81.2
  Obciążenie rodzinne nadużywaniem tytoniu

  Choroby sklasyfikowane w kategorii F17.–

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z81.3
  Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych substancji psychoaktywnych

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach F11–F16, F18–F19

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z81.4
  Obciążenie rodzinne nadużywaniem innych substancji

  Choroby sklasyfikowane w kategorii F55

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z81.8
  Obciążenie rodzinne innymi zaburzeniami umysłowymi i osobowości

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach F00–F99

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się