Z80
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi

  Z80.0
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi przewodu pokarmowego

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach C15–C26

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.1
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi tchawicy, oskrzela i płuca

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach C33–C34

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.2
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów oddechowych i narządów wewnątrz klatki piersiowej

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach C30–C32, C37–C39

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.3
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi piersi

  Przypadki klasyfikowane do C50.-

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.4
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi narządów płciowych

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach C51–C63

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.5
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi układu moczowego

  Przypadki klasyfikowane do C64-C68

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.6
  Obciążenie rodzinne białaczką

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach C91–C95

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.7
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach C81–C90, C96.–

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.8
  Obciążenie rodzinne nowotworami złośliwymi innych narządów i układów

  Choroby sklasyfikowane w kategoriach C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  Z80.9
  Obciążenia rodzinne nieokreślonymi nowotworami złośliwymi

  Choroby sklasyfikowane w kategorii C80

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się