Baza ICD-10
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inna opieka medyczna

Z51
Inna opieka medyczna

Z51.0
Sesja radioterapii
Z51.1
Cykl chemioterapii przeciwnowotworowej
Z51.2
Inna chemioterapia

Chemioterapia podtrzymująca BNO

Lista leków dla Z51.2
Postać: kaps. twarde
Dawka: 125 mg+ 80 mg
Postać: kaps. twarde
Dawka: 125 mg+ 80 mg
Postać: kaps. twarde
Dawka: 125 mg+ 80 mg
Postać: kaps. twarde
Dawka: 125 mg + 80 mg
Postać: kaps. twarde
Dawka: 125 mg+ 80 mg
Lista substancji czynnych dla Z51.2
Wyszukaj leki z Mitotane
Wyszukaj leki z Aprepitant

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Z51.3
Przetoczenie krwi bez podania rozpoznania choroby
Z51.4
Opieka przygotowująca do leczenia niesklasyfikowana gdzie indziej
Z51.5
Opieka paliatywna
Z51.6
Odczulanie na alergeny
Z51.8
Inna określona opieka medyczna

Nie obejmuje: opieka świąteczna (Z75.5)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
Z51.9
Opieka medyczna, nieokreślona

Kalkulatory

ocena ryzyka ŻChZZ u chorych poddawanych chemioterapii
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się