O36
  Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych

  O36.0
  Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh

  Przeciwciała anty-D [Rh], niezgodność czynnika Rh (z uogólnionym obrzękiem płodu)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O36.1
  Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki

  Izoimmunizacja ABO, izoimmunizacja BNO (z uogólnionym obrzękiem płodu)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O36.2
  Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu

  Uogólniony obrzęk płodu: BNO, niezwiązany z izoimmunizacją

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O36.3
  Opieka położnicza z powodu objawów niedotlenienia płodu
  O36.4
  Opieka położnicza z powodu śmierci wewnątrzmacicznej
  O36.5
  Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu

  Opieka położnicza z powodu stwierdzenia lub podejrzenia: niskiej masy ciała w stosunku do wieku płodowego, niewydolności łożyskowej, małych wymiarów w stosunku do wieku płodowego

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O36.6
  Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu

  Opieka położnicza z powodu stwierdzenia lub podejrzenia dużych wymiarów ciała w stosunku do wieku płodowego

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O36.7
  Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej
  O36.8
  Opieka położnicza z powodu innych określonych zaburzeń płodowych
  O36.9
  Opieka położnicza z powodu zaburzeń płodowych, nieokreślona

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się