O86
  Inne zakażenia połogowe

  Należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97), jeśli zajdzie potrzeba identyfikacji toksycznego czynnika
  O86.0
  Zakażenia chirurgicznych ran położniczych

  Zakażone: rana po cięciu cesarskim, rana krocza

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O86.1
  Inne zakażenia dróg rodnych po porodzie

  Zapalenie: szyjki macicy, pochwy

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O86.2
  Zakażenie dróg moczowych po porodzie

  Stany wymienione w kategoriach N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 w następstwie porodu

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O86.3
  Inne zakażenia układu moczowo-płciowego w następstwie porodu

  Połogowe zakażenie układu moczowo-płciowego BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O86.4
  Gorączka nieznanego pochodzenia po porodzie

  Zakażenie BNO, gorączka BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  O86.8
  Inne określone zakażenia połogowe

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się