Choroby układu pokarmowego

  K43
  Przepuklina brzuszna

  K43.0
  Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli

  Przepuklina brzuszna: z niedrożnością, uwięźnięta, nieodprowadzalna, zadzierzgnięta

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  K43.1
  Przepuklina brzuszna ze zgorzelą

  Zgorzelinowa przepuklina brzuszna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  K43.9
  Przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli

  Przepuklina brzuszna BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się