Choroby układu pokarmowego

  K63
  Inne choroby jelit

  K63.0
  Ropień jelita
  K63.1
  Perforacja jelita (nieurazowa)
  K63.2
  Przetoka jelitowa
  K63.3
  Wrzód jelita

  Pierwotny wrzód jelita cienkiego. Nie obejmuje: wrzód: odbytu i odbytnicy (K62.6), dwunastnicy (K26.-), żołądkowo-jelitowy (K28.-), żołądkowo-czczy (K28.-), jelita czczego (K28.-), trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (K27.-), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (K51.-)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  K63.4
  Opadnięcie trzewi
  K63.5
  Polip okrężnicy
  K63.8
  Inne określone choroby jelit
  K63.9
  Choroba jelita, nieokreślona

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu K63

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu K63

  Postać: kaps. twarde
  Dawka: 10 mld CFU
  Postać:
  • tabl. powl.
  • granulat do przyg. zaw.
  Dawka:
  • 200 mg
  • 200 mg/ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się