Choroby układu oddechowego

  J67
  Zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny

  J67.0
  Płuco rolnika

  Płuco żniwiarzy. Płuco przerzucających siano. Choroba spleśniałego siana

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J67.1
  Bagasoza

  Bagasoza: choroba pracujących przy przerobie trzciny cukrowej, zapalenie płuc pracujących przy przerobie trzciny cukrowej

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J67.2
  Płuco hodowców ptaków

  Płuco hodowców papug. Płuco hodowców gołębi

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J67.3
  Korkowica

  Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka. Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J67.4
  Płuco pracujących przy słodzie

  Zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez Aspergillus clavatus

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J67.5
  Płuco pracujących przy przerobie grzybów
  J67.6
  Płuco korujących klony

  Zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez Cryptostroma corticale. Kryptostromoza

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J67.7
  Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych

  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych wywołane przez grzyby, promieniowce termofilne i inne organizmy wzrastające w przewodach wentylacyjnych [klimatyzacyjnych]

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J67.8
  Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez inne pyły organiczne

  Płuco płuczących sery. Płuco pracujących przy obróbce kawy. Płuco pracujących przy obróbce mączki rybnej. Płuco kuśnierzy. Zapalenie płuc drzewa sekwoi

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  J67.9
  Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez nieokreślony pył organiczny

  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (zewnątrzpochodne) BNO. Zapalenie płuc z nadwrażliwości BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się