Baza ICD-10
Choroby układu oddechowego
Choroby dróg oddechowych spowodowane wdychaniem określonych pyłów organicznych

Choroby układu oddechowego

J66
Choroby dróg oddechowych spowodowane wdychaniem określonych pyłów organicznych

J66.0
Bysynoza

Choroba dróg oddechowych wywołana przez pył bawełniany

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
J66.1
Choroba obrabiających len
J66.2
Choroba palaczy haszyszu
J66.8
Choroba dróg oddechowych wywołana przez inne określone pyły organiczne

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się