Choroby układu nerwowego

G02
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G02.0
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: adenowirusowe (A87.1†), enterowirusowe (A87.0†), wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.3†), w przebiegu mononukleozy zakaźnej (B27.–†), w przebiegu odry (B05.1†), w przebiegu świnki (B26.1†), w przebiegu różyczki (B06.0†), w przebiegu ospy wietrznej (B01.0†), w przebiegu półpaśca (B02.1†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G02.1
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: kandydozowe (B37.5†), kokcydioidomykozowe (B38.4†), kryptokokowe (B45.1†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G02.8
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: w przebiegu trypanosomatozy afrykańskiej (B56.–†), w przebiegu choroby Chagasa (przewlekłe) (B57.4†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się