Choroby układu nerwowego

G05
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.0
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego: listeriozowe (A32.1†), meningokokowe (A39.8†), kiłowe: wrodzone (A50.4†), późne (A52.1†), gruźlicze (A17.8†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G05.1
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego: adenowirusowe (A85.1†), cytomegalowirusowe (B25.8†), enterowirusowe (A85.0†), opryszczkowe [herpes simplex] (B00.4†), grypowe (J09†, J10.8†, J11.8†), odrowe (B05.0†), świnkowe (B26.2†), wiatrówkowe (B01.1†), różyczkowe (B06.0†), półpaścowe (B02.0†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G05.2
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego: w przebiegu trypanosomatozy afrykańskiej (B56.–†), w przebiegu choroby Chagasa (przewlekłe) (B57.4†), negleriozowe (B60.2†), toksoplazmozowe (B58.2†), eozynofilowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (B83.2†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G05.8
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

Zapalenie mózgu w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (M32.1†)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się