Choroby układu nerwowego

G04
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego

G04.0
Ostre rozsiane zapalenie mózgu

Poszczepienne: zapalenie mózgu, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G04.1
Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych
G04.2
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8
Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego

Pozakaźne zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G04.9
Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone

Zapalenie komór mózgu BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się