Choroby układu nerwowego

G90
Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego

G90.0
Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna

Omdlenie w zespole zatoki szyjnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G90.1
Dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya]
G90.2
Zespół Hornera

Zespół Bernarda-Hornera

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G90.3
Zwyrodnienie wieloukładowe

Neurogenne niedociśnienie ortostatyczne [Shy’a-Dragera]

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G90.4
Dysrefleksja autonomiczna
G90.8
Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
G90.9
Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się