Choroby układu nerwowego

  G51
  Zaburzenia nerwu twarzowego

  G51.0
  Obwodowe porażenie nerwu twarzowego

  Porażenie twarzy

  Lista leków dla G51.0
  Postać: inj. dom. [roztw.]
  Dawka: (0,5 mg+ 50 mg + 50 mg)/ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G51.1
  Zapalenie zwoju kolanka
  G51.2
  Zespół Melkerssona

  Zespół Melkerssona-Rosenthala

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G51.3
  Kloniczny skurcz połowy twarzy
  G51.4
  Miokimia twarzowa
  G51.8
  Inne zaburzenia nerwu twarzowego
  G51.9
  Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu G51

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu G51

  Postać: tabl.
  Dawka: 2 mg
  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka: 4 mg
  Postać: tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 4 mg
  • 2 mg
  • 8 mg
  Postać:
  • tabl. powl.
  • tabl. o przedł. uwalnianiu
  Dawka:
  • 0,25 mg
  • 0,5 mg
  • 1 mg
  • 2 mg
  • 5 mg
  • 4 mg
  • 8 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się