Choroby układu nerwowego

G51
Zaburzenia nerwu twarzowego

G51.0
Obwodowe porażenie nerwu twarzowego

Porażenie twarzy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G51.1
Zapalenie zwoju kolanka
G51.2
Zespół Melkerssona

Zespół Melkerssona-Rosenthala

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G51.3
Kloniczny skurcz połowy twarzy
G51.4
Miokimia twarzowa
G51.8
Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G51.9
Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się