Choroby układu nerwowego

  G12
  Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne

  G12.0
  Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
  G12.1
  Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego

  Postępujące porażenie opuszkowe dziecięce [Fazio-Londego], rdzeniowy zanik mięśni: postać dorosłych, postać dziecięca, typ II, dystalny, postać młodzieńcza, typ III [Kugelberga-Welander], postać łopatkowo-strzałkowa

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G12.2
  Stwardnienie boczne zanikowe

  Dziedziczne schorzenie neuronu ruchowego, stwardnienie boczne: zanikowe, pierwotne, postępujące porażenie opuszkowe, postępujący rdzeniowy zanik mięśni

  Lista leków dla G12.2
  Postać: tabl. powl.
  Dawka: 50 mg
  Postać: inj. dom./podsk. [liof.+ rozp.]
  Dawka: 10 mg
  Lista substancji czynnych dla G12.2

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  G12.8
  Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
  G12.9
  Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu G12

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu G12

  Postać: prosz. do sporz. roztw. doustnego
  Dawka: 0,75 mg/ml
  Postać: inf. [roztw.]
  Dawka: 2 x 10^13 vg/ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się