Choroby układu nerwowego

  G45
  Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne

  G45.0
  Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej
  G45.1
  Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)
  G45.2
  Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych
  G45.3
  Przemijające objawy ślepoty
  G45.4
  Przemijająca niepamięć całkowita
  G45.6
  Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
  G45.8
  Inne przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
  G45.9
  Przemijające napady niedokrwienia mózgu, nieokreślone

  Skurcz tętnicy mózgowej, przemijające niedokrwienie mózgu BNO

  Lista leków dla G45.9
  Postać: tabl.
  Dawka: 10 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka: 10 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 30 mg
  • 10 mg
  Lista substancji czynnych dla G45.9
  Wyszukaj leki z Nicergoline

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu G45

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu G45

  Postać: kaps.
  Dawka: 80 mg
  Postać: kaps. twarde
  Dawka: 120 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka: 240 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka: 120 mg
  Postać: tabl. powl.
  Dawka:
  • 40 mg
  • 80 mg

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się