Baza ICD-10
Choroby układu nerwowego
Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne

Choroby układu nerwowego

G45
Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne

G45.0
Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej
G45.1
Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)
G45.2
Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych
G45.3
Przemijające objawy ślepoty
G45.4
Przemijająca niepamięć całkowita
G45.6
Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
G45.8
Inne przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
G45.9
Przemijające napady niedokrwienia mózgu, nieokreślone

Skurcz tętnicy mózgowej, przemijające niedokrwienie mózgu BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Wideo

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się