• Opis
    • Poradniki

Choroby układu nerwowego

G97
Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

G97.0
Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego
G97.1
Inna reakcja na nakłucie rdzenia i punkcję lędźwiową
G97.2
Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G97.8
Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego
G97.9
Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone

Poradniki

Jako powikłanie cukrzycy, półpaśca lub urazu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się